Administratorem Państwa danych jest Gabriela Świątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gama Pro Gabriela Świątek, ul. Lipowa 1c, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 6191993698.

Dane osobowe, które przetwarzamy zostały nam przekazane: przez Państwa podczas wypełnienia formularza na stronie sklepu www.gamazoo.pl, dalej: Sklep, od użytkowników poczty elektronicznej należącej do domeny gamazoo.pl, zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszych stronach internetowych lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. na konferencjach, targach, telefonicznie itp. bądź pochodzą bezpośrednio od Państwa. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, NIP.

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa zapytań z formularza dostępnego na naszej stronie, obsługa składanych przez Ciebie zamówień na adres kontakt@gamazoo.pl telefonicznie oraz bezpośrednio u naszych przedstawicieli, jak również realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy. Twoje dane przetwarzamy również podczas wysyłki newslettera do którego się zapisałeś. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

• zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
• prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, wysyłkę newslettera lub telefon (możesz cofnąć zgodę w zakładce Moje konto);
• obsługa Twoich próśb przekazywanych do biura w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
• prowadzenie analiz statystycznych;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• realizacji zgłoszeń reklamacyjnych.

Twoje dane osobowe przechowywane dla celów realizacji umowy, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie:

1. żądania ich usunięcia,
2. żądania sprostowania,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. żądania ich przeniesienia,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, a to:

• obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
• podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;
• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie; a także innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
• podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym profilowane), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Sprzedający oświadcza, że Twoje dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane ani nie dzierżawione czy udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do ich pozyskania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie usunąć je poprzez Moje konto – zakładka RODO . Konto zostanie skasowane nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, zostanie również usunięty adres e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres internetowej skrzynki pocztowej kontakt@gamazoo.pl

PLIKI COOKIES

Sklep www.gamazoo.pl korzysta z plików cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cele, w których wykorzystywane mogą być pliki cookies to m. in. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz zapamiętywanie umów najmu Użytkownika.

Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); zapisane w ten sposób informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;

b) „stałe” (persistent cookies) – są plikami, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operatorzy zastrzegają, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Poza plikami cookies Serwis www.gamazoo.pl może gromadzić zwyczajowo informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegających logowaniu w warstwie serwerowej w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem, w tym w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w Serwisie.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane:

Administratorem Danych Osobowych jest Gabriela Świątek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gama Pro Gabriela Świątek, ul. Lipowa 1C, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 6191993698. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lipowa 1C, 63-645 Łęka Opatowska lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@gamazoo.pl

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres dostawy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, Maciejem Świątkiem i naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a i litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi (np. firmy kurierskie), którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, jak również w celach statystycznych.

Państwa dane osobowe przechowywane dla celów realizacji umowy, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

1. żądania ich usunięcia,
2. żądania sprostowania,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. żądania ich przeniesienia,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji umowy, celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, prosimy o użycie linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będą Państwo otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.